Landstede

Jaarverslag

Profiel

Het middelbaar beroepsonderwijs binnen Landstede Groep is zeer divers. Met de merken Landstede MBO, mbo Menso Alting Zwolle, StartCollege Entree en het Centre for Sports & Education bieden we ruim 200 opleidingen aan ongeveer 11.000 studenten in Gelderland, Overijssel en Flevoland. We gaan voor het ontwikkelen van ieders talent, door persoonlijke aandacht en goed onderwijs te bieden.
De scholen hebben een eigen, herkenbare identiteit. Een belangrijk kenmerk van alle vier de scholen: goed onderwijs met veel persoonlijke aandacht. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de student leert respectvol met anderen om te gaan, verantwoordelijkheden neemt en initiatief toont.

Niveaus
De mbo-student kan bij ons leren op vier niveaus: de entreeopleiding (StartCollege), de basisberoepsopleiding (niveau 2), de vakopleiding (niveau 3) , de middenkaderopleiding (niveau 4).

Leren in, aan en van de praktijk
Alle opleidingen in het mbo combineren leren op school met leren in de praktijk. Studenten kunnen hun school combineren met beroepspraktijkvorming bij bedrijven en organisaties (BeroepsOpleidende Leerweg/BOL) of hun betaalde baan combineren met een dag school per week (BeroepsBegeleidende Leerweg/BBL). Gedurende alle leerjaren zijn de studenten bezig met de beroepspraktijk. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kunnen studenten zich optimaal voorbereiden op het werkveld of de vervolgopleiding.

Kenmerken

i

Studenten Totaal aantal studenten ingeschreven op 1 oktober. Het percentage is berekend als het totaal aantal studenten ingeschreven op 1 oktober van het jaar 20xx ten opzichte van het aantal studenten ingeschreven op 1 oktober van het jaar 20xx-3.

Niveau Het aandeel van alle studenten, dat op 1 oktober staat ingeschreven op een bepaald niveau. Populatie: aantal ingeschreven studenten.

Sector Het aandeel studenten ingeschreven in de diverse opleidingssectoren (economie, zorg, techniek, groen) op 1 oktober. De sectoren zijn gebaseerd op de 18 domeinen. Populatie: aantal ingeschreven studenten.

Beroepsopleidingen In MBO Transparant wordt gebruik gemaakt van de indeling naar beroepsopleiding (Bc-code).

    2022 2019-2022
Studenten   10.836   -6%
Niveau 1 2 3 4
2022 4% 13% 22% 62%
Sector economie techniek zorg groen combi
2022 22% 14% 58% 4% %
        2022
Beroepsopleidingen     62