Bekijk schoolgegevens

Inzicht in onderwijsresultaten

MBO Transparant geeft u inzicht in de onderwijsresultaten van mbo-scholen waar een breed publiek - van beleidsmedewerkers en docenten tot studenten en ouders - in de nabije toekomst betrouwbare informatie over de prestaties van mbo-scholen terug kan vinden. Op dit moment hebben de gepubliceerde cijfers en feiten nog betrekking op een beperkte set onderwijsindicatoren (o.a. diplomaresultaat, voortijdig schoolverlaten en solvabiliteit).

De ambitie is echter om één landelijk digitaal loket te maken waar belangrijke feiten en cijfers over de prestaties van mbo-scholen op een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd met als uiteindelijke doel: één digitaal portaal voor alle cijfermatige informatie over het middelbaar beroepsonderwijs.

Indicatoren en bronnen

MBO Transparant brengt in beeld hoe scholen presteren op een aantal belangrijke indicatoren, zoals voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid. Feiten en cijfers over de prestaties van roc's, aoc's en vakinstellingen zijn op een overzichtelijke manier in één landelijke website gepresenteerd.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, JOB, ROA en de benchmark mbo. Uiteraard in nauwe samenwerking met alle mbo-scholen. U kunt er van op aan dat de getoonde informatie actueel en betrouwbaar is. MBO Transparant doet geen inhoudelijk aanpassingen aan de gegevens die DUO, JOB, ROA en de benchmark mbo aanleveren.